Pobierz program pCon.planner

  1. Kliknij w przycisk „Pobierz Program”
  2. Zainstaluj oprogramowanie
  3. Zarejestruj się bezpłatnie klikając na przycisk Rejestracja
  4. Korzystaj z programu

Informacje dodatkowe – Wymagania systemowe.

Procesor: minimum 2-rdzeniowy o taktowaniu nie mniejszym niż 2GHz
Pamięć RAM: 4 GB
System: Windows 7 SP1 (64bit) lub nowszy
Dysk: 300 MB
Karta graficzna: 512 MB ze wsparciem OpenGL 3.0
Rozdzielczość: 1280 x 1024

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: „Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl