Kontakt

Zakład Produkcyjny

84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 39

Tel.: 58 623 70 37
        58 623 68 58

E-mail:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000058785

Polmarco Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 39
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Formularz kontaktowy

Napisz do nas wiadomość

12 + 5 =

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: „Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl