SYSTEM PRACOWNICZY TYPE-O

Sprawdź

„Meble, które usprawniają pracę“

Parę słów o nas…


Jesteśmy firmą pochodzącą z północnej Polski, która zajmuje się kreowaniem standardów zdrowego i efektywnego miejsca pracy biurowej oraz produkcją mebli dostosowanych do tych standardów. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby użytkownika, a następnie tworzymy innowacyjne produkty dostosowane do tych potrzeb. Naszą ambicją jest tworzenie nowatorskich rozwiązań funkcjonalnych, które pomagają ludziom zachować zdrowie i ułatwiają im pracę. Koncepcję tą realizujemy poprzez wspólne działanie z naszymi partnerami. Odnosimy sukcesy, ponieważ się wzajemnie szanujemy, wspieramy i cieszymy z każdego nowego wyzwania.

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: „Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl