DOWNLOAD

Title Description Size
tekstury/textures Download   tekstury/textures 4837.38 Kb
pracownicze/operative DecorDUO Download   pracownicze/operative DecorDuo 14,2 Mb
pracownicze/operative TYPE Download   pracownicze/operative TYPE 7,72 Mb
pracownicze/operative LINK/INUP Download   pracownicze/operative LINK/INUP 5,1 Mb
recepcje/receptions Download   Recepcje/receptions 1,82 Mb
gabinety/executive Download   gabinety/executive 10,7 Mb
zbiorczy/general Download   zbiorczy/general 13,2 Mb
wzornik/sample_card Download   wzornik/sample_card 3,36 Mb
zdjęcia/pictures Download   zdjęcia/pictures 57,6 Mb
Logo POLMARCO Download   logo POLMARCO.png 15.74 Kb
dwg Download   dwg 58,1 Mb
arcon Download   arcon 33,2 Mb

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: „Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl