DOWNLOAD

Title Description Size
tekstury/textures Download   tekstury/textures 4837.38 Kb
pracownicze/operative DecorDUO 2016 Download   pracownicze/operative DecorDuo 14578.97 Kb
pracownicze/operative TYPE 2016 Download   pracownicze/operative TYPE 7912.42 Kb
recepcje/receptions 2016 Download   Recepcje/receptions 8441.11 Kb
gabinety/executive 2016 Download   gabinety/executive 12230.84 Kb
zbiorczy/general 2016 Download   zbiorczy/general 8490.57 Kb
wzornik/sample_card Download   wzornik/sample_card 3064.34 Kb
zdjęcia/pictures Download   zdjęcia/pictures 12031.28 Kb
Logo POLMARCO Download   logo POLMARCO.png 15.74 Kb
dwg Download   dwg 57495.98 Kb
arcon Download   arcon 47299.7 Kb

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: „Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl