WORKSTATION TYPE-O

Check

„Furniture that makes work efficient“

About us…


We are a company from north Poland. We create healthy and effective office space standards and produce furniture which meets those standards. Users’ needs are most important, we then make innovative products tailored to those needs. It’s our ambition to create new functional solutions which help people stay healthy and make working easier. This concept is implemented with the help of our partners. We achieve success thanks to mutual respect and support and we gladly take on new challenges.

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąFirma POLMARCO pragnie poinformować, że zakończyłą realizację projektu przy współudziale PARP w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 następującego projektu: “Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego POIG.04.02.00-22-004/10”

http://europa.eu

http://poig.parp.gov.pl

http://mir.gov.pl

http://poig.2007-2013.gov.pl

http://mg.gov.pl