Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy


DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


CEL PROJEKTU: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej


PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa


WARTOŚĆ PROJEKTU: 112 464 zł


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100% – 112 464 zł